O nama

Osnaživanje žena na tržištu rada: medijska kampanja za bolje informisanje, obrazovanje i aktivniju ulogu žena

Period trajanja: od 1.10. 2014. do 30.9.2016.
Izvođač projekta: Srpski kulturni center Danilo Kiš
Partneri na projektu: Peščanik i S.T.R.I.K.E
Projekt finansira: Ministarstvo za spoljne poslove Republike Slovenije

Osnovni cilj projekta je da ženama u Srbiji ponudi celovito informisanje i obrazovanje, kao i neposrednu pravnu i psihološku pomoć, kao potporu njihovoj aktivnijoj ulozi u prepoznavanju i prijavljanju diskriminacije. Putem interaktivne, kombinovane, javne medijske kampanje (cross media koncept), žene u Srbiji će imati priliku da na jednom mestu dobiju sve potrebne informacije, znanja, mere i načine da prijave diskriminaciju na radnom mestu. Osim aktivnog informisanja, cilj projekta je da ponudi bresplatnu pravnu i psihološku pomoć za žene koje se nalaze pod pritiskom diskriminacionih praksi na tržištu rada ili su u prošlosti bile žrtve ove vrste diskriminacije.

Cilj je uključiti što veći broj svih starosnih doba i svih obrazovnih profila žena na dva načina: aktivno upoznavanje žena sa problemom i iznošenje ličnog doživljaja problema uz istovremeno pristupanje njegovom rešavanju. Ove ciljeve projekat će pokušati da dostigne uz pomoć različitih medija: novih medija (internet portal) na koje je naviknuta mlađa i srednja populacija žena i tradicionalnih medija (radio, dokumentarni film, priručnici) koji su popularni kod svih generacija. Kroz projekat žene će biti podstaknute da izgovore i artikulišu svoje iskustvo diskriminacije (anonimne izjave, blogovi, intervjui) i da na taj način ocene svoju poziciju što će pomoći neposrednoj identifikaciji i osećanju povezanosti.

Na drugoj strani, medijska kampanja znači učinkovitije informisanje šire javnosti o problemu i poziv institucijama koje se bave pravima žena da prihvate nove metode rešavanja problematike.

Takođe, namen projekta je formiranje solidne mreže ženskih organizacija u Srbiji i u EU u cilju zajedničkog delovanja.

Predviđeni rezultati:

 • internet portal kao platforma za informisanje, obrazovanje, pomoć i interakciju žena, stručne javnosti, poslodavaca, državnih institucija i civilnog sektora sa područja radnih prava i diskriminacije na radu;
 • mreža ženskih organizacija iz Srbije i Slovenije koje će učestvovati u diseminiaciji i promociji projektnih sadržaja;
 • četiri radijske emisije;
 • dokumentarni film
 • tri okrugla stola- razgovor sa predstavnicima državnih i civilnih strutura, stručnom javnošću, kao i sa ženama koje su žrtve diskriminacije, odnosno poznaju primere dobrih praksi, npr. poslodavci koji su uspešno rešili primere diskriminacije, odnosno određenim merama sprečili diskriminaciju žena;
 • priručnik na temu diskriminacije žena na tržištu rada (iskustva iz projekta i preporuke za informisanje, obrazovanje, osvešćivanje i pomoć za aktivniju ulogu žena kod prijavljivanja diskriminacije na tržištu rada).

Ciljne grupe:

 • žene žrtve diskriminacije na tržištu rada;
 • žene na tržištu rada svih starosti i obrazovanja;
 • muškarci zainteresovni za položaj žena na tržištu rada;
 • državne i nevladine organizacije i institucije koje se bave diskriminacijom žena na tržištu rada kao i na drugim područjima;
 • poslodavci (privatni i javni);
 • institucije koje konkretizuju uslove za zaštitu žena na tržištu rada (pravno-zakonodavni organi);
 • opšta, stručna i medijska javnost;
 • sve ciljne grupe i u širem regionu.