Prijavi diskriminaciju!

Napomena: Vaši pritužba zbog diskriminacije će ovim putem direktno stići projektnom timu radnezene.org., odnosno Tamari, Ireni i Biljani. Mi ćemo posredovati vaše prijave Poverenici za ravnopravnost i obaveštavati vas o rezultatu prijavljivanja. Za sva dodatna pitanja i informacije, možete nam pisati na biljana@radnezene.org, tamara@radnezene.org, irena@radnezene.org.

Možete ostati anonimni ako tako želite. Važno je da u tom slučaju, posredujete dovoljno podataka u vezi sa slučajem koji prijavljujete. Ako podnosite prijavu u ime nekog drugog, za uspešno posredovanje će biti potrebna saglasnost, odnosno ovlašćenje oštećenog.

[psfb id=”2748″ title=”Prijava diskriminacije”]