Kolumne

 • Masovni pokret

  Žene nigde nisu plaćene jednako kao muškarci za isti posao. Mogućnost odgovora je da žene skrate svoj radni dan. Građanke BiH bi tako mogle da prestanu da rade svakog radnog dana već u 12.15h.

 • Ručni rad

  “Kada radi ručni rad, žena ima potpunu slobodu misli. Ručni rad tako može biti sumnjivi prostor ženske slobode i autoriteta.” Piše: Svetlana Slapšak

 • Poslanica

  “Na osnovu čega možemo očekivati da će se mišljenje vladajuće muške većine u parlamentu, u strankama koje su izrazito polno opredeljene i u biračkom telu, gde muškarci vode glavnu reč, ikada promeniti?” Piše: Svetlana Slapšak

 • Žene od slame

  “Feminizam, prava žena, rodna ravnopravnost nisu teme javnih debata. Izuzetak čine Međunarodni dan žena ili situacija kada se desi nekoliko slučajeva ubistava žena kao rezultat nasilja u kratkom vremenskom periodu. Van toga, feminizma u Srbiji kao da nema…”

 • Nezapamćene priče o bivšima

  “Insistiranjem na rodnoj neutralnosti sa jedne, i svođenjem društvenog problema najekstremnije vrste porodičnog i partnerskog nasilja na lični nivo sa druge strane, tema se banalizuje. Tom banalizacijom se otvaraju vrata zaboravu. Otvara se mogućnost da se, nekada u budućnosti, javnost zapita „ko zna šta je ona njemu rekla“ ili „zašto je bila u kafiću u pola dva noću“. Ali iznad svega, otvara se mogućnost da se kolektivno, kao društvo, oslobodimo krivice.” Prenosimo tekst Ane Jovanović iz Peščanika

 • Jedna kandidatkinja ne čini feminizam

  Razumem želju jedne feministkinje koja se već četrdeset godina bori za prava žena da doživi da Sjedinjene američke države imaju predsednicu. Razumem da je njoj jako dugo politika identiteta bila dominantan okvir borbe. Ali ne razumem da savremena feministkinja može da podrži kandidatkinju zloupotrebljavajući feminizam.

 • Premijer kao žena

  Raditi puno su ”uspesi” većine žena u Srbiji i, kada bi to bila najvažnija preporuka za premijersko mesto, skoro svaka žena bi trebalo da konkuriše.

 • Nesigurna kuća

  Sve dok rad ekspertkinja prekrajaju, a ne uvažavaju, dok se sprovode mere štednje zbog kojih ostaju bez izvora prihoda i sve dok sigurnost pojedinačnih žena zavisi od toga da li će premijer lično obezbediti zaštitu, Srbija će za žene ostati nesigurna kuća.

 • Roze – boja luksuza

  Roze porez opisuje pojavu na tržištu gde isti ili slični proizvodi i usluge imaju različite cene u zavisnosti od toga da li su ciljane mušterije muškarci ili žene. Iz samog naziva je jasno – žene su te koje plaćaju više.

 • Depopulaciona politika

  Božićna tema: o porodiljskoj mafiji, rodnoj jednakosti, dečijem dodatku, plemenitoj državi, izumiranju Srba, izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju i Konvenciji 183 o zaštiti materinstva.