Kolumne

 • Javni sektor: s druge strane statistike

  Sistematičnim predstavljanjem javnog sektora kao glomaznog i neefikasnog uspešno su skrivani podaci kako o potrebi za više zaposlenih u zdravstvu, sudstvu i prosveti tako i o tome da je njihov broj ispod evropskog proseka. Realne posledice programa racionalizacije neće biti nova radna mesta već dalje urušavanje javnog sektora, što će za veliki broj građana značiti težu dostopnost, slabiji kvalitet i veću cenu usluga.

 • Bolničarka

  Bolničarka je u izvesnome smislu više muška no ženska profesionalna niša: dok je za žene to samo još jedna od mnogih mogućnih profesija, sa svim ugrađenim elementima podređenosti pretežno muškom (lekarskom) autoritetu, za muškarce – mogućne pacijente to je ikona u koju se upisuju mnogi strahovi i nade.

 • Ono kao “muška stvar”

  Borba za oslobođenje polovine ljudske – ženske – populacije, koja podrazumeva i problem neplaćenog kućnog rada, nižih nadnica određenih polom, rodnog nasilja itd., ima svoje daleko „univerzalnije“ učinke: to je, u biti, borba za emancipaciju čitave planete.

 • Osmi mart, a sreće niotkuda

  I pored tako intenzivne potrage za ličnom srećom, ne smemo zaboraviti da je Međunarodni dan žena radnički praznik; da će nas borba za radnička prava možda osloboditi čak i od potrage za srećom.

 • “Dijagnoza Ž”

  “Kod mene u stanici sve žene su amnestirane zbog 28. dana. To je slično kao dijagnoza F (psihološki poremećaji), samo kod njih je to dijagnoza Ž”.

 • Balerina

  Izdvojena, udaljena, nema, skoro nerealna i bez vidljivih znakova da sama previše uživa, balerina je uistinu ujedinila represivne, seksualne i estetičke projekcije ženskoga tela.

 • Balkanka

  U filmu Odisejev pogled glavni junak putuje po Balkanu i svuda sreće jednu ženu – u Makedoniji, Bugarskoj, Beogradu, Albaniji, Sarajevu. Ona ima isto lice, ali svaki put govori drugim jezikom.

 • Igre žmurki s rodom

  Reditelj je kritičarki poslao privatno elektronsko pismo u kojem kaže: „Kao što si ti ošamarila našu predstavu, tako se može dogoditi da ja ošamarim tebe ako mi se još nekad isuviše približiš.“