Gorana Radovanović

Author Archives

  • “Dijagnoza Ž”

    “Kod mene u stanici sve žene su amnestirane zbog 28. dana. To je slično kao dijagnoza F (psihološki poremećaji), samo kod njih je to dijagnoza Ž”.