Svetlana Slapšak

Author Archives

 • Masovni pokret

  Žene nigde nisu plaćene jednako kao muškarci za isti posao. Mogućnost odgovora je da žene skrate svoj radni dan. Građanke BiH bi tako mogle da prestanu da rade svakog radnog dana već u 12.15h.

 • Ručni rad

  “Kada radi ručni rad, žena ima potpunu slobodu misli. Ručni rad tako može biti sumnjivi prostor ženske slobode i autoriteta.” Piše: Svetlana Slapšak

 • Poslanica

  “Na osnovu čega možemo očekivati da će se mišljenje vladajuće muške većine u parlamentu, u strankama koje su izrazito polno opredeljene i u biračkom telu, gde muškarci vode glavnu reč, ikada promeniti?” Piše: Svetlana Slapšak

 • Novinarka

  Među profesijama koje su žene osvojile, možda najvidljiviji status ima novinarka – žena koja ulazi u sve znane i neznane rizike da bi obaveštavala javnost.

 • Sekretarica

  Ona brine, skuplja, uređuje, racionalizuje svakodnevicu; ona beleži, arhivira, pamti i određuje kretanje vladajućeg sloja; ona čuva vladajući sloj od nepotrebnog gubljenja vremena i energije, povećava efikasnost;

 • Bolničarka

  Bolničarka je u izvesnome smislu više muška no ženska profesionalna niša: dok je za žene to samo još jedna od mnogih mogućnih profesija, sa svim ugrađenim elementima podređenosti pretežno muškom (lekarskom) autoritetu, za muškarce – mogućne pacijente to je ikona u koju se upisuju mnogi strahovi i nade.

 • Balerina

  Izdvojena, udaljena, nema, skoro nerealna i bez vidljivih znakova da sama previše uživa, balerina je uistinu ujedinila represivne, seksualne i estetičke projekcije ženskoga tela.

 • Balkanka

  U filmu Odisejev pogled glavni junak putuje po Balkanu i svuda sreće jednu ženu – u Makedoniji, Bugarskoj, Beogradu, Albaniji, Sarajevu. Ona ima isto lice, ali svaki put govori drugim jezikom.