Kolumne

 • Domaćinstvo Srbija

  I šta će biti sa svim tim vrednostima, srpskim svetinjama takoreći, sad kad je čak i jednom ministru zvanično uskraćeno pravo da se ponaša običajno, domaćinski? Evo, lepo ne znam, zatreće nas ta Evropska unija.

 • Ne damo Gašića!

  Umesto da se građani solidarno udruže i zajednički nešto preduzmu kako bi pritisli vlast da radi u njihovom interesu a ne protiv njih, upravo ih ta vlast okreće jedne protiv drugih i kao medijator u tom lažnom sukobu stiče i održava moć.

 • Šta žene žele

  Mačizam je primetan i kada se premijer obraća ministrima i ministarkama na način na koji se otac obraća deci. On ih ućutkuje, podvikuje im, brani ih i hvali. I kao sva deca, ministri i ministarke se trude da se dokažu pred ocem, čak i po cenu kršenja pravila.

 • Novinarka

  Među profesijama koje su žene osvojile, možda najvidljiviji status ima novinarka – žena koja ulazi u sve znane i neznane rizike da bi obaveštavala javnost.

 • Čuvarke patrijarhata

  Menjanje smisla teksta tendencioznim naslovom je stari novinarski trik. „Politika“ je ovo demonstrirala u intervjuu Milene Bogavac koji je vodila novinarka Katarina Đorđević.

 • Sekretarica

  Ona brine, skuplja, uređuje, racionalizuje svakodnevicu; ona beleži, arhivira, pamti i određuje kretanje vladajućeg sloja; ona čuva vladajući sloj od nepotrebnog gubljenja vremena i energije, povećava efikasnost;

 • 60 nijansi plate

  Konačno je objavljen Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Donet sa pravom motivacijom, on je izneverava time što van svoje primene ostavlja funkcionere i javna preduzeća.

 • Preterizam

  Minimalizam ovde nikada nije bio popularan. Maksima ”manje je više” ovde nema mnogo poklonika, za razliku od preterizma koji je postao nova mala crna haljina – zgodan za svaku priliku.