Ana Jovanović

Author Archives

 • Žene od slame

  “Feminizam, prava žena, rodna ravnopravnost nisu teme javnih debata. Izuzetak čine Međunarodni dan žena ili situacija kada se desi nekoliko slučajeva ubistava žena kao rezultat nasilja u kratkom vremenskom periodu. Van toga, feminizma u Srbiji kao da nema…”

 • Nezapamćene priče o bivšima

  “Insistiranjem na rodnoj neutralnosti sa jedne, i svođenjem društvenog problema najekstremnije vrste porodičnog i partnerskog nasilja na lični nivo sa druge strane, tema se banalizuje. Tom banalizacijom se otvaraju vrata zaboravu. Otvara se mogućnost da se, nekada u budućnosti, javnost zapita „ko zna šta je ona njemu rekla“ ili „zašto je bila u kafiću u pola dva noću“. Ali iznad svega, otvara se mogućnost da se kolektivno, kao društvo, oslobodimo krivice.” Prenosimo tekst Ane Jovanović iz Peščanika

 • Jedna kandidatkinja ne čini feminizam

  Razumem želju jedne feministkinje koja se već četrdeset godina bori za prava žena da doživi da Sjedinjene američke države imaju predsednicu. Razumem da je njoj jako dugo politika identiteta bila dominantan okvir borbe. Ali ne razumem da savremena feministkinja može da podrži kandidatkinju zloupotrebljavajući feminizam.

 • Nesigurna kuća

  Sve dok rad ekspertkinja prekrajaju, a ne uvažavaju, dok se sprovode mere štednje zbog kojih ostaju bez izvora prihoda i sve dok sigurnost pojedinačnih žena zavisi od toga da li će premijer lično obezbediti zaštitu, Srbija će za žene ostati nesigurna kuća.

 • Roze – boja luksuza

  Roze porez opisuje pojavu na tržištu gde isti ili slični proizvodi i usluge imaju različite cene u zavisnosti od toga da li su ciljane mušterije muškarci ili žene. Iz samog naziva je jasno – žene su te koje plaćaju više.

 • Šta žene žele

  Mačizam je primetan i kada se premijer obraća ministrima i ministarkama na način na koji se otac obraća deci. On ih ućutkuje, podvikuje im, brani ih i hvali. I kao sva deca, ministri i ministarke se trude da se dokažu pred ocem, čak i po cenu kršenja pravila.

 • Čuvarke patrijarhata

  Menjanje smisla teksta tendencioznim naslovom je stari novinarski trik. „Politika“ je ovo demonstrirala u intervjuu Milene Bogavac koji je vodila novinarka Katarina Đorđević.