Author Archives

  • Domaćinstvo Srbija

    I šta će biti sa svim tim vrednostima, srpskim svetinjama takoreći, sad kad je čak i jednom ministru zvanično uskraćeno pravo da se ponaša običajno, domaćinski? Evo, lepo ne znam, zatreće nas ta Evropska unija.

  • Preterizam

    Minimalizam ovde nikada nije bio popularan. Maksima ”manje je više” ovde nema mnogo poklonika, za razliku od preterizma koji je postao nova mala crna haljina – zgodan za svaku priliku.