Zakon o zapošljavanju I osiguranju za slučaj nezaposlenosti

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Ovim zakonom uređuju se: poslovi i nosioci poslova zapošljavanja; prava i obaveze nezaposlenog i poslodavca; aktivna politika zapošljavanja; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druga pitanja od značaja za zapošljavanje, povećanje zaposlenosti i sprečavanje dugoročne nezaposlenosti u Republici Srbiji.

Načela zakona

Ovaj zakon zasniva se na načelima:

  1. zabrane diskriminacije, u skladu sa zakonom;
  2. nepristrasnosti pri obavljanju poslova zapošljavanja;
  3. rodne ravnopravnosti;
  4. afirmativne akcije usmerene prema teže zapošljivim nezaposlenim licima;
  5. slobode u izboru zanimanja i radnog mesta;
  6. besplatnosti obavljanja poslova zapošljavanja prema nezaposlenim licima.

Prava i obaveze poslodavca (Član 35)

Poslodavac, u skladu sa odredbama ovog zakona, ima obavezu da:

  1. obezbedi jednak tretman lica koja su mu se javila radi razgovora o zaposlenju;
  2. dostavi obaveštenje o obavljenom razgovoru o zaposlenju – na zahtev Nacionalne službe ili nezaposlenog sa kojim je obavio razgovor;
  3. ispunjava druge obaveze koje ima po ovom zakonu;
  4. podnese prijave Nacionalnoj službi, u skladu sa ovim zakonom.

Preuzeto: http://www.paragraf.rs/propis/zakon_o_zaposljavanju_i_osiguranju_za_slucaj_nezaposlenosti.html