»Žena, majka, policajka« u Novom Sadu

U prostoru Omladinskog centra u Novom Sadu održan je 12. travnja 2016. treći po redu okrugli stol, ovaj put pod nazivom »Žene u policiji«. Tribina je organizirana u suradnji grupe S.T.R.I.K.E. i SKC-a Danilo Kiš, te predstavlja nastavak suradnje u okviru projekta »Osnaživanje žena na tržištu rada«.

Zajedno s Policijskim sindikatom Srbije grupa S.T.R.I.K.E. je provela istraživanje o položaju žena u policiji, i to žena u svim strukturama policije, od administracije i žena u operativnom sustavu do uniformiranih ovlaštenih osoba i žena bez statusa u policiji.

Tema tribine i njena problematika predstavljena je na početku s filmom »Žena, majka, policajka« u kojem glavnu ulogu ima Slađana Hadnađev, saobraćajna policajka u Bečeju, te samohrana majka koja se i sama svakodnevno bori s problemima koje nosi život u uniformi.

 Film je popratio svakodnevni život glavne junakinje i njeno uspješno nastojanje da uskladi sve svoje uloge, između kojih se nalazi i ona sindikalne aktivistkinje. Sama protagonistica filma objašnjava kako je već trinaest godina u ovoj struci, te da je to što radi izuzetno naporno ali kaže »… kada nešto voliš to radiš. Ovo je veliki izazov u kojem nikad ne znaš što te čeka i kako će dan da se završi«. Isto tako napominje kako je u odnosu na razdoblje od prije petnaestak godina danas mnogo lakše novim kolegicama u struci.

POLICAJKA

Foto: Slađana Hadnađev,  S.T.R.I.K.E.

Priznaje kako je na samom početku, kada je tek došla u policijsku postaju bilo komentara »šta ćemo s njom, ona je devojka, moramo i nju da čuvamo«, međutim ustvrđuje kako su kolege jako brzo shvatile da je ravnopravan član u ekipi.

Da je nešto bolja situacija u odnosu na razdoblje od prije petnaestak godina svjedoči i Zakon o ravnopravnosti spolova, donesen 2009. godine, nakon kojega su se neke stvari promijenile. Gordana Stojaković napominje kako su policajke ranije nazivali štrumfetama, zbog kapa, a kasnije su uslijedili i seksistički vicevi o plavušama u policiji.

Ipak, ni danas, kada u PU Novi Sad radi 23,36% žena, njihov svakodnevni profesionalni život  ne prati osjećaj ravnopravnosti s muškim kolegama što dokazuje i provedeno istraživanje u Novom Sadu.

Nakon završene projekcije filma raspravu su vodili Gordana Stojaković (S.T.R.I.K.E., Novi Sad), Marija Srdić (Centar za podršku ženama Kikinda), te Dragan Palačković (Policijski sindikat Srbije, povjerenik za PU Novi Sad).

Gordana Stojaković je objasnila kako je grupa S.T.R.I.K.E. krenula od činjenice da žene u policiji nisu homogena grupa te da postoji pretpostavka da među ženama sa različitim ovlaštenjima i pozicijama unutar tradicionalnog muškog okruženja ne mora postojati opći front solidarnosti.

 Postoje četiri grupe žena u odnosu na njihov status/ovlaštenje u policiji: žene bez ikakvog ovlaštenja, satus posebne dužnosti i određene dužnosti, status ovlaštenog službenog lica (inspektorice), status uniformiranog ovlaštenog službenog lica (patrole, saobraćajna policija).

Stoga su dva tipa anketa podijeljena tako da su jedan tip ankete dobile žene bez stausa u administraciji, a drugi tip anketa su dobile žene ovlaštenog ili uniformiranog službenog lica.

Cilj je bio, polazeći od pretpostavke da predrasude o ženama u policiji nemaju izvorište samo u percepciji muških kolega, ustvrditi na osnovi stavova sve četiri grupe žena, gdje su sve koncentrirale predrasude o ženama u policiji.

Nadalje cilj je bio istražiti stavove žena o sindikalnom aktivizmu, ali i općenito stavove u vezi s poštovanjem rodne ravnopravnosti i senzibiliteta za  prava žena u struci unutar PU Novi Sad.

Dobiveni rezultati istaraživanja u svim skupinama unutar sustava ukazuju na činjenicu da čak 60% anketiranih smatra kako su žene djelomično prihvaćene tj. da se ravnopravnost ogleda u odnosu na zakonske obveze, ali ne i u praksi.

 Podatci također ukazuju na potrebu žena na dodatne edukacije o ženskim pravima, na usavršavanje i stjecanje dodatnih vještina kao što su vještine pregovaranja, strani jezici, tečajevi za nove tehnologije.

 Nešto veći broj žena u administraciji, žena bez statusa, te žena s posebnim i određenim dužnostima je zainteresiran za dodatne edukacije i usavršavanja u odnosu na ostale dvije skupine. Iako je većinsko mišljene žena da bi one bile bolje na liderskim pozicijama unutar sindikata, neznatan je postotak zainteresiranih za preuzimanje ove pozicije.

Dragan Palečković je tijekom diskusije iznio mišljenje kako su žene za njega puno efikasnije od muškaraca kao operativke, te da uvijek teže konkretnim zadatcima, pa dio njih nije zainteresiran za sindikate. Ipak, 12% žena sa statusom uniformiranog ovlašćenog službenog lica zainteresirano je za formiranje ženske sekcije sindikata.

Debata koja se nastavila nakon prezentacije rezultata istraživanja, dovela je do zaključka kako se potrebno što prije organizirati i poduzeti prve korake kako bi žene u policiji dobile ono što smatraju da im je potrebno za kvalitetan nastavak rada, a to se prvenstveno odnosi na informiranje, edukacije i  usavršavanja žena u policijskim strukturama.

Sudionici tribine odlučili su se na realizaciju akcija, koje preostaje konkretizirati u suradnji sa Policijskim sindikatom Srbije.

Radne žene, 20.4.2016.