Vesti

 • Domaćinstvo Srbija

  I šta će biti sa svim tim vrednostima, srpskim svetinjama takoreći, sad kad je čak i jednom ministru zvanično uskraćeno pravo da se ponaša običajno, domaćinski? Evo, lepo ne znam, zatreće nas ta Evropska unija.

 • Ne damo Gašića!

  Umesto da se građani solidarno udruže i zajednički nešto preduzmu kako bi pritisli vlast da radi u njihovom interesu a ne protiv njih, upravo ih ta vlast okreće jedne protiv drugih i kao medijator u tom lažnom sukobu stiče i održava moć.

 • Šta žene žele

  Mačizam je primetan i kada se premijer obraća ministrima i ministarkama na način na koji se otac obraća deci. On ih ućutkuje, podvikuje im, brani ih i hvali. I kao sva deca, ministri i ministarke se trude da se dokažu pred ocem, čak i po cenu kršenja pravila.

 • Novinarka

  Među profesijama koje su žene osvojile, možda najvidljiviji status ima novinarka – žena koja ulazi u sve znane i neznane rizike da bi obaveštavala javnost.

 • Žene, tranzicija, diskriminacija

  Okrugli sto “ŽENE U TRANZICIJI” u Kragujevcu, 28. oktobra 2015. u 18h. Autorke filma, Milica Lupšor i Vesna Đorđević će govoriti o reakcijama nakon projekcije filma na prvom okruglom stolu krajem maja u Subotici. Sledi debata o uslovima rada u kragujevačkim firmama i o mogućim akcijima i oblicima samoorganizovanja žena.

 • Preterizam

  Minimalizam ovde nikada nije bio popularan. Maksima ”manje je više” ovde nema mnogo poklonika, za razliku od preterizma koji je postao nova mala crna haljina – zgodan za svaku priliku.

 • Ljudskost sa ženskim licem u Bosni i Hercegovini

  Ljudskost koja se ne srami i stotinu puta pokucati na jedna vrata da bi se dobila podrška za žene i djecu žrtve rata i nasilja, da se usvoje potrebni zakoni, da se donesu adekvatne politike koje će omogućiti ostvarivanje osnovnih prava i sloboda ne samo ženama nego i svim drugim marginalnim grupama u društvu.

 • Probno šestočasovno radno vreme u Švedskoj

  Kao prednost skraćenog radnog vremena zaposleni navode kako imaju više vremena za porodicu i za sebe, bolje su fokusirani i motivisani. Poslodavci među dobrim stranam ovakve poslovne politike ističu povećanje produktivnosti, efikasnosti, privlačenje i zadržavanje boljeg osoblja uprkos konkurentskim ponudama sa većom zaradom.