Ekvador izglasao zakon koji priznaje i kompenzuje kućni rad

8801772789_10488fa475_k

FOTO: Xuan Che

Narodna skupština Ekvadora je sa 91 glasom za i 28 glasova protiv potvrdila istorijske reforme u radničkom zakonodavstvu. Novi zakon, koji nosi naziv „Zakon za radničku pravdu i priznavanje kućnog rada“, proširuje prava radnika u nekoliko oblasti uključujući priznavanje i kompenzaciju rada kod kuće. Radnici koji rade kod kuće će prvi put u istoriji ove latinoameričke zemlje biti uključeni u sistem socijalne zaštite i penzionog osiguranja. Procenjuje se da će koristi od ovih reformi imati oko 1.5 miliona stanovnika među kojima je najveći broj žena koje vode brigu o domaćinstvu i obavljaju kućne poslove.

Ove promene predstavljaju „odlučan korak u promeni istorije žena u Ekvadoru“, objavila je predsednica Narodne skupštine, Gabrijela Rivadeneira je na svom Tviter profilu.

Prema službenim izvorima, radnici koji rade od kuće – kao tradicionalno zanemarena grupa – doprinose totalnom rastu bruto domaćeg proizvoda za 15%. U težnji da smanji prekarničke uslove rada, novi zakon o radu nalaže da svi ugovori o radu koji budu potpisani od 1. januara 2016. godine budu na neodređeno vreme.

Predsednik Ekvadora Rafael Korea rekao je da će država investirati ukupno 120 miliona dolara kako bi svi radnici od kuće bili obuhvaćeni. „Prepoznajemo rad od kuće. To nas određuje kao deo socijalizma 21. veka.“ – zaključio je predsednik.
Zvaničnici očekuju da će do kraja njegovog predsedničkog mandata 2017. godine 70% radnika koji rade od kuće biti registrovano u sistem socijalne zaštite.

Osim što proširuju prava na kućne radnike i prepoznaju njihove aktivnosti kao rad, reforme takođe teže da pruže veću zaštitu i drugim ranjivim i marginalizovanim grupama kao što su trudnice, Afro- Ekvadorijanci i LGBT radnici. Poslodavci za koje se bude utvrdilo da su nezakonito otpustili radnika moraće da isplate otpremninu u visini godišnje plate.

Novim zakonom se predviđa i osnivanje Nacionalnog sveta za rad i zarade koji će biti sastavljen od predstavnika radnika, poslodavca i države i imaće ulogu savetodavnog tela za radnu politiku i zarade.

 

Izvor: TeleSur.net

Prevela i priredila Irena Vujčić Pavlović