Prioriteti Evropskog ženskog lobija do 2020. godine

19226084492_1c001d2175_o

FOTO: Flickr

 

Pred 8. mart, Međunarodni dan žena, Evropski ženski lobi (EWL) objavio je prioritete za Evropsku uniju u narednih pet godina. Zasnovani na EWL Strateškom okviru 2016-2020 „Zajedno za feminističku Evropu“, prioriteti ističu ključne promene politika koje se očekuju u Evropi do 2020. godine za sve žene i devojke. Objavljene su i akcije u pet ključnih područja koje će članice EWL sprovoditi u narednih pet godina u ovoj oblasti.

U septembru prošle godine usvojena je Agenda Ujedinjenih naroda 2030 za održivi razvoj u kojoj se ističe odlučno podsticanje miroljubivim, pravednim i inkluzivnim društvima koja su oslobođena od straha i nasilja.“ Od 2016. godine međunarodna zajednica, a samim tim i EU mora stremiti univerzalnim ciljevima održivog razvoja, uključujući postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojaka. Uz svoje prioritete, EWL poziva EU, njene institucije i države članice da deluju i streme da Agenda2030 postane evropska realnost!

U EWL posebno ističu oduševljenje da od 2014. godine postoji Evropski poverenik/ica za rodnu ravnopravnost i želju da se ta politička odluka odrazi i na konkretne akcije. „Verujemo u feminističku Evropu u kojoj je ukidanje rodne neravnopravnosti ne samo moguće, nego i imperativ za dobrobit svih ljudi na planeti“, poručili su.

Njihova parola je: “Pola populacije, pola budućnosti! Naša budućnost počinje sada!”

Lista prioriteta:

  1. Osigurati institucionalne mehanizme za ostvarivanje ljudskih prava žena

– usvajanje i implementacija EU strategije o ravnopravnosti žena i muškaraca koja će postaviti i dostići konkretne ciljeve u svim oblastima života žena i utabati put za novu EU strategiju o ravnopravnosti muškaraca i žena 2020-2025;

– unaprediti poziciju EU poverenika/ice za ravnopravnost kroz budžet, administarciju i političku prepoznatljivosti;

– institucionalizovati godišnje susrete EU ministara/ki za prava žena i rodnu ravnopravnost;

– povećati i održati fondove za prava žena i ženske organizacije i uključiti ih u Višegodišnji finansijski okvir (MFF).

  1. Promovisanje feminističkog ekonomskog modela zasnovanog na ravnopravnosti, dobrobiti, brizi i socijalnoj pravdi

– smanjenje rodnog jaza za 5% na nacionalnom i evropskom nivou;

– smanjenje penzionog rodnog jaza za 10% na nacionalnom i evropskom nivou;

– usvajanje Direktive o odsustvu za očeve i pojačavanje trenutne Direktive EU o majčinskom odsustvu, naročito što se tiče plata;

– zahtevanje najboljih praksi/modela u brizi o deci, osobama koje zavise od drugih i starijih i usvajanje novog progresivnog zakona o roditeljskom odsustvu;

– postavljanje i postizanje konkretnih ekonomskih i socijalnih ciljeva koji uključuju rodnu ravnopravnost u okviru šireg fiskalnog okvira EU;

– uključivanje feminističke ekonomske analize u sledeći Evropski okvir ‘Europe 2020’;

– implementacija sistema finansiranja rodne ravnopravnosti na lokalnom, nacionalnom i EU nivou.

 

Zaustavljanje nasilja nad ženama

– ratifikacija i implementacija Istambulske konvencije i uspostavljanje mehanizama monitoringa u cilju smanjenja svih oblika nasilja nad ženama;

– usvajanje Zakona o zaustavljanju prostitucije i seksualne eksploatacije uvođenjem nordijskog modela;

– usvajanje i implementacija strategija i programa seksualnog obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju za mlade;

– usvajanje strategija i programa za podporu žena i devojčica migrantkinja i begunki i zaustavljanje svih oblika nasilja nad njima bez obzira na njihov migrantski i/li legalni status.

 

Propitivanje i promena seksističke kulture i stereotipa

– zabrana seksizama i stereotipa u medijima i obrazovanju usvajanjem EU direktive paralelno s direktivom o ravnopravnom tretmanu;

– usvajanje kodova ponašanja na radnom mestu i u radnim programima koji se tiču seksizma, seksistčke komunikacije i seksističkog ponašanja EU i nacionalnih institucija

 

Pozicioniranje žena na čelne pozicije u procesu donošenja odluka

– razvijanje strategija za izbor većeg broja žena u Evropski parlament na izborima 2019. i isti broj žena i muškaraca u Kolegijumu komesara

– poštovanje Direktive o ženama u upravnim odborima u velikim kompanijama, kao i u drugim institucijama kao što su javne institucije, kompanije srednje veličine, univerziteti, sudovi, banke i mediji.

 

Izvor: Womenlobby.org