Radnice ocenjuju poslodavce

U januaru 2014. godine, otpočela je sa radom internet platforma InHerSight (Sa njene tačke gledišta) koja omogućava ženama da anonimno rangiraju i ocenjuju svoje poslodavce. To je virtualni prostor u okviru koga žene sa drugim ženama mogu da razmenjuju informacije o poslodavcima, da ocenjuju koliko je okruženje u kojem rade prilagođeno ženama i da istaknu probleme koji ih najviše pogađaju na radnom mestu. Platforma omogućava ženama da “rangiraju kompanije za koje rade na osnovu parametara koji su njima samima važni” piše na njihovoj fejsbuk. Tako su neki od parametara za rangiranje: fleksibilno radno vreme, porodiljsko odsustvo, plaćeno odsustvo, broj žena na vodećim pozicijama u nekoj kompaniji, zadovoljavajuće plate, jednake mogućnosti za žene i muškarce, kao i pomoć porodici i društvene aktivnosti. Takođe, korisnice mogu da prošire svoje komentare na dobre i loše prakse svojih poslodavaca. Preko ove platforme, žene su rangirale kompanije od Gugla do Koka-kole.

Obelodanjivanjem i otkrivanjem kompanija sa nesigurnim i negostoljubivim radnim okruženjima za žene, ovakve bi internet stranice posebno mogle biti korisne za žene koje žele da promene posao.

Sa druge strane, pokretači InHerSight veruju da bi ovakav način ocenjivanja poslodavaca mogao imati povratno delovanje na same poslodavce i da bi mogao uticati na kreiranje poslovne politike kompanija i na njihovu osetljivost za probleme žena na radnom mestu. Jedna od pokretačica InHerSight, Ursula Mead kaže da im je želja da ova platforma postane za žene na radnom mestu ono što su Priručnici za putovanja za turiste. »Oni pomažu putnicima da pronađu ono što traže i poboljšavaju servise koji pružaju usluge koristeći rangiranje osamih korisnika… Nema razloga zašto ovaj model ne bi funkcionisao i za žene i njihove poslodavce«.

Izvor: The Huffington Post

Radne žene, 20.3.2015.

Prevela i prilagodila: Irena Vujčić Pavlović