Author Archives

  • Sloboda žene

    “Patrijarhat je sistem dominacije, sistem u kome je žena onaj potčinjeni član… U tom smislu, nema onoga što se i u crnogorskom, a i u drugim konzervativnim društvima često pominje, takozvanog „zdravog patrijarhata“. Ne može biti ničega zdravog u sistemu koji je opresivan, isključujući prema polovini ljudi.” Paula Petričević