Radne žene

Author Archives

 • Osmomartovske akcije

  Međunarodni dan žena, 8. mart obeležava se nizom akcija širom regiona kojima se ukazuje na težak položaj radnica, pripadnica manjina, trudnica i porodilja, žrtava nasilja, žrtava mera štednje…

 • Obrani Berači – Trailer

 • Krešo Golik, Od 3 do 22, 1966

 • Međunarodni i domaći normativni okvir koji se odnosi na zabranu diskriminacije žena na tržištu rada

  Prema Ustavu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006), međunarodno pravo predstavlja deo unutrašnjeg pravnog poretka i u skladu sa tim, ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat primene nad unutrašnjim pravom Republike Srbije. Međunarodni normativni okvir Opšta međunarodna dokumenta Povelja Ujedinjenih nacija (potpisana je na Konferenciji UN o međunarodnim organizacijama u […]

 • Zakon o zabrani diskriminacije

  Ovim zakonom uređuje se opšta zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije. Ovim zakonom ustanovljava se Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom. Svako ima pravo da ga nadležni sudovi i drugi organi javne vlasti Republike Srbije efikasno […]